Referencje 1989 - 2004

Podczas ponad 20 - letniej działalności współpracowaliśmy z wieloma firmami wykonawczymi oraz inwestorami zarówno z sektora prywatnego jak i publicznego.
Pełna lista zawartych przez nas kontraktów byłaby bardzo długa, prezentujemy więc tylko wybrane realizowane w latach 1989-2004
(Uwaga: niektóre firmy już nie istnieją lub zostały przejęte i funkcjonują pod inną nazwą.)
 

 

 • ZPB Polino (belki, płyty kanałowe)
   
 • ZPD Femina (płyty kanałowe i DKZ-300)
   
 • ŁZD Poldrób (żelbetowe ściany oporowe, zbiorniki żelbetowe, stopy fund)
   
 • ZPO Telimena (Żelbetowe konstrukcje nośne ustrojów szkieletowych)
   
 • BUT-S (żelbetowa konstr. nośna hali produkcyjnej)
   
 • MPK ŁÓDŹ Helenówek (konstrukcja hali napraw w zajezdni tramwajowej)
   
 • ZPW Zeltor Zgierz (żelbetowe elementy konstrukcyjne, płyty, belki, nadproża)
   
 • ZA Polonit na zlecenie EXBUD-Łódź (żelbetowa konstrukcja budynku hali)
   
 • GOŚ Lublinek (słupy żelbetowe)
   
 • ZPZ Pony-Toy (Hala produkcji zabawek)
   
 • Ośrodek Pomocy Społecznej Łódź na zlecenie EXBUD-Łódź (konstr stalowa budynku)
   
 • Bank Śląski Łódź na zlecenie EXBUD-Łódź (Konstr. stalowa, nietypowa ślusarka, płyty żelb)
   
 • Zakład Infrastruktury Kolejowej Kutno (koryta odwadniające podtorza)
   
 • E-20 Warszawa-Poznań (koryta odwadniające podtorza)
   
 • Linia Warszawa-Katowice (koryta odwadniające podtorza)
   
 • Zakład Infrastruktury Kolejowej Warszawa-Zachodnia (koryta odwadniające podtorza)
   
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Włocławek (prefabrykowane elementy szybów windowych)
   
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Skierniewice (prefabrykowane elementy szybów windowych)
   
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Głowno (prefabrykowane elementy szybów windowych)
   
 • Diamond Business Park II (branża konstrukcyjna-żelbet)
   
 • AiG Lincoln Polska Business Park Piaseczno (branża konstrukcyjna-żelbet)
   
 • Anfarb Łódź (elementy prefabrykowane ciepłociągu)
   
 • KRAL-Bis (Kręgi żelb.,płyty typu Pp, wpusty uliczne)
   
 • Droga krajowa Nr1 Łódź-Gdańsk na zlecenie UNIDRO (ściany oporowe,stalowe bariery ochronne)
   
 • Oczyszczalnia ścieków w Zgierzu (wrota stalowe nietypowe, prefabrykaty)
   
 • CKD Akademii Medycznej w Łodzi (płyty kanałowe i DKZ-300,płyty nadkanałowe)
   
 • HCL Zgierz (45T stali zbrojeniowej wraz z montażem, prefabrykaty)
   
 • PBK Łódź (współpraca w zakresie konstr.stalowych oraz żelbetowych)
   
 • PBK-Unibud Radom (przepusty wraz z przyczółkami IKEA Piotrków Tryb.)
   
 • ATLAS Zgierz (nietypowe elementy prefabrykowane, zbrojenia)
   
 • PRZEMYSŁÓWKA Łódź S.A (współpraca w zakresie konstr. stalowych i żelbetowych)
   
 • SELPOL S.A (Stacje transformatorowe STPB, MSTw, Żn-10, Żn-12, konstr.stalowe i żelbetowe)
   
 • Urząd Mista Łodzi na zlecenie SELPOL S.A (Stacje transformatorowe STPB, MSTw, Żn-10, Żn-12, konstr.stalowe i żelbetowe)
   
 • ELEKTRA-ALUM- Elektrociepłownia EC II Łódź (konstrukcja stalowa budynku 50T)
   
 • Geant Łódź (kręgi studzienne, płyty Pp, pierścienie odciążające)
   
 • Centrum Handlowe M-1 Łódź (zbrojenia stóp fundamentowych)
   
 • MITEX Elektrociepłownia EC III Łódź (roboty żelbetowe)